Trang chủ / Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Cập nhật ngày 20 Tháng 9, 2022

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin”) của Người dùng thông qua website. Houze Group coi việc bảo mật Thông tin Người dùng là một nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin của Người dùng, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các Thông tin mà Người dùng cung cấp cho Chúng tôi trong quá trình sử dụng website được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Chính sách bảo mật có thể thay đổi theo thời gian, nhưng Chúng tôi cam kết sẽ luôn tuân thủ mọi điều khoản của chính sách bảo mật này khi thực hiện việc thu thập thông tin của Người dùng. Nếu có bất kì thay đổi gì về chính sách bảo mật, Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết trên trang này hoặc gửi thông báo bằng những phương thức thích hợp khác đến Người dùng trong thời gian sớm nhất.

Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng Thông tin của người sử dụng website này, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây:

Mục đích và phạm vi thu thập Thông tin

Houze Group sẽ sử dụng thông tin của Người dùng chỉ với các mục đích:

  1. Vận hành, cung cấp, đo lường, hỗ trợ và cải thiện Dịch vụ, kích hoạt các tính năng cá nhân hóa trải nghiệm Người dùng;
  2. Nghiên cứu, phân tích, thử nghiệm, phát triển sản phẩm và Dịch vụ, cải tiến các Dịch vụ để nâng cao các trải nghiệm Người dùng, đồng thời bảo vệ dữ liệu, cải thiện và tăng cường bảo mật;
  3. Tiếp thị và quảng bá: gửi đến Người dùng bằng các phương thức phù hợp với quy định pháp luật các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời mời, quản lý sự tham gia và các tài liệu liên quan đến Dịch vụ, các nhà tài trợ, đối tác, sự kiện…;
  4. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, Houze Group có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin Người dùng, bao gồm không giới hạn khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý, hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn bản hoạc yêu cầu của Chính phủ, Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền,… về các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra, giải quyết khiếu nại, tranh chấp, tuân thủ các lệnh, yêu cầu pháp lý, thực thi Điều khoản sử dụng hoặc các thỏa thuận khác, bảo vệ quyền tài sản của Houze Group trong các trường hợp có khiếu nại, tranh chấp;
  5. Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Dịch vụ (nếu có).

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, Người dùng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với Chúng tôi Thông tin cá nhân (tên, email, số điện thoại liên lạc,…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang Người dùng xem, số links (liên kết) Người dùng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website của Chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) Người dùng sử dụng mỗi khi truy cập vào website, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

Phạm vi sử dụng Thông tin

Các thông tin thu thập thông qua website houze.vn sẽ giúp Chúng tôi:

  • Hỗ trợ Người dùng khi mua sản phẩm, sử dụng Dịch vụ;
  • Giải đáp thắc mắc Người dùng;
  • Thực hiện các bản khảo sát Người dùng;
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và Dịch vụ của Houze Group.

Người dùng cần đề nghị hỗ trợ hoặc có thắc mắc cần giải đáp muốn chuyển thông tin đến Chúng tôi thông qua website houze.vn, Người dùng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với Chúng tôi thông tin cá nhân (tên, email, số điện thoại liên lạc,…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Houze Group không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo. Khi cần thiết, Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Người dùng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật,...

Chúng tôi cam kết về việc sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng đúng với các mục đích và phạm vi đã thông báo. Trong trường hợp có bất kỳ phạm vi sử dụng phát sinh ngoài mục đích và thông báo, Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Người dùng và chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của Người dùng.

Thời gian lưu trữ Thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Người dùng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của Chúng tôi trong quá trình cung cấp Dịch vụ cho Người dùng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Người dùng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với Thông tin

Người dùng đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm: Ban Quản trị, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người dùng (nếu có).

Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Người dùng

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE GROUP

Giấy CNĐK DN số 0316156148 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh Cấp ngày 21/02/2020

Email: support@houze.vn
Tel: 0819 004 114
Trụ sở: 46-48 Đường Tạ Hiện, khu phố 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phương thức để Người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản của mình hoặc liên lạc với Ban Quản trị để được hỗ trợ. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên website.

Cam kết bảo mật thông tin Người dùng

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của Người dùng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn. Chúng tôi khuyến cáo Người dùng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của Người dùng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, Người dùng nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ website đang mở.

Houze Group đưa ra các giải pháp an ninh hợp lí để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự tiết lộ trái phép của cá nhân hoặc các thông tin khác gây ra bởi bên thứ ba. Thông tin tài khoản của Người dùng có thể truy cập trực tuyến thông qua sử dụng một mật khẩu. Để giữ bảo mật thông tin cá nhân, Người dùng cần giữ kín mật khẩu của mình và không tiết lộ mật khẩu cho người khác. Hãy thông báo cho Chúng tôi ngay lập tức nếu các Người dùng tin rằng mật khẩu của mình bị lạm dụng.

Trường hợp mua lại hoặc sáp nhập Công ty

Trong trường hợp Houze Group được mua lại và sáp nhập với công ty khác, những thông tin của Người dùng có thể sẽ được chia sẻ với đơn vị tư vấn và bất cứ người mua lại tiềm năng nào cùng đơn vị tư vấn của họ. Sau cùng, các thông tin đó sẽ được chuyển lại cho chủ doanh nghiệp mới.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân Người dùng

Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho đến Houze Group thông qua địa chỉ Công ty hoặc qua email:support@houze.vn Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân là 7 ngày làm việc.

Chấp thuận

Bằng cách gửi các thông tin của mình, Người dùng đã chấp thuận với Chúng tôi về cách sử dụng những thông tin đó như quy định trong Chính sách bảo mật này. Nếu Chúng tôi thay đổi nội dung của Chính sách bảo mật, Chúng tôi sẽ thông báo những thay đổi đó trên trang này, và có thể có những thông báo trên các trang khác của website, để bất kể lúc nào cũng có thể giúp cho các Người dùng nắm rõ về thông tin Chúng tôi thu thập và cách Chúng tôi sử dụng chúng. Chúng tôi cũng sẽ gửi email tham khảo đến Người dùng để Người dùng có thể nắm rõ những thay đổi có khả năng xảy ra, nhờ đó Người dùng có thể sửa đổi hoặc cập nhật việc cho phép sử dụng các thông tin của Người dùng. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Người dùng đã biết, hiểu rõ và đồng ý với những thay đổi đó.

Với tốc độ lan truyền của Internet, thông tin Người dùng cung cấp cho Chúng tôi có thể được lan truyền mà không có sự bảo vệ bởi pháp luật. Tuy nhiên, Chúng tôi luôn cố gắng thực hiện để đảm bảo sự an toàn thông tin của Người dùng.

Chúng tôi luôn hoan nghênh và sẵn sàng đón nhận ý kiến đóng góp của các Người dùng về website cũng như về Chính sách bảo mật này của Chúng tôi. Khi có nhu cầu như trên vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE GROUP

Email: support@houze.vn
Tel: 0819 004 114
Trụ sở: 46-48 Đường Tạ Hiện, khu phố 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam