Trang chủ / Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Cập nhật ngày 20 Tháng 9, 2022

Chào mừng Bạn (sau đây gọi tắt là “Người dùng”) đến với Website houze.vn (sau đây gọi tắt là “Houze Group”). Trước khi sử dụng trang website houze.vn bao gồm các Dịch vụ hay công cụ, thông tin, Người dùng phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của Điều khoản Sử dụng Website Houze.vn (sau đây gọi tắt là “Điều khoản sử dụng”). Nếu Người dùng có thắc mắc về những Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Houze Group qua thông tin liên hệ chúng tôi đã công khai trên website.

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của website houze.vn với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Chúng tôi cho phép bằng văn bản. Houze Group không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Người dùng không tuân thủ quy định tại Điều khoản sử dụng.

Website houze.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên website houze.vn mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra thường xuyên Điều khoản sử dụng này để cập nhật các thay đổi. Và khi Người dùng tiếp tục sử dụng website sau khi điều khoản thay đổi được đăng tải, có nghĩa là Người dùng đã biết, hiểu rõ và chấp nhận với những thay đổi đó.

Chấp nhận Điều khoản sử dụng

 • Điều khoản sử dụng này quy định việc truy cập và sử dụng các Dịch vụ, thông tin từ Houze Group.
 • Bằng việc truy cập vào website houze.vn và/hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của Houze Group, Người dùng chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ Điều khoản sử dụng này.
 • Nếu Người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào tại Điều khoản sử dụng này của Houze Group hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng website houze.vn ngay lập tức.
 • Trong suốt quá trình đăng ký và/hoặc sử dụng website houze.vn, Người dùng đồng ý nhận email quảng cáo từ webiste. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận email quảng cáo, Người dùng có thể từ chối bằng cách thông báo cho Chúng tôi.

Đăng ký và truy cập

 • Một số Dịch vụ và tính năng liên quan trên website có thể chỉ hiển thị khi Người dùng đã đăng kí Thành viên.
 • Việc đăng ký tài khoản trên Houze Group đồng nghĩa với việc Người dùng đồng ý hoàn toàn với Điều khoản sử dụng và các quy định có liên quan khác đã được đăng tải trên website.
 • Khi Người dùng đăng ký để trở thành Thành viên trên website, Người dùng phải cung cấp thông tin xác thực chính xác, trung thực, hợp pháp về bản thân và cần cập nhật ngay lập tức nếu có bất kỳ thay đổi nào sau đó để đảm bảo rằng thông tin Người dùng/Thành viên luôn chính xác.
 • Thành viên có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu, các thông tin định danh tài khoản và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí. Hơn nữa, Thành viên phải thông báo cho Houze Group biết ngay khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép.
 • Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Điều khoản sử dụng này, Houze Group sẽ xóa tài khoản thành viên mà không cần báo trước. Trong mọi trường hợp, Houze Group có toàn quyền quyết định việc chấm dứt tài khoản của Người dùng.
 • Houze Group bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ Dịch vụ, thông tin nào mà Houze Group cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Chúng tôi mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các Dịch vụ, thông tin của Houze Group, Người dùng có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi Người dùng đăng ký Thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Cách thức Houze Group giao tiếp với Người dùng

 • Với mục đích phản hồi với Người dùng và cung cấp cho Người dùng những thông tin, thông báo về tài khoản của Người dùng hay về Dịch vụ (như là thông tin về những bất động sản có thể Người dùng quan tâm), Người dùng đồng ý rằng Houze Group có thể giao tiếp với Người dùng thông qua những thông tin liên hệ mà Người dùng cung cấp trên tài khoản của Người dùng trên Houze Group hay các ứng dụng của Houze Group bao gồm: ID thiết bị của Người dùng, email, số điện thoại di động, điện thoại, hoặc địa chỉ Người dùng cung cấp (nếu có).
 • Vui lòng xem lại những cài đặt tài khoản của Người dùng hoặc những cài đặt trên thiết bị điện thoại của Người dùng để cài đặt loại tin nhắn mà Người dùng nhận được từ Houze Group. Houze Group không có trách nhiệm với việc Người dùng gặp thất bại trong việc giữ liên hệ và nhận những thông tin quan trọng từ Houze Group.
 • Thông qua Dịch vụ, Người dùng có thể đưa ra yêu cầu về việc đi xem bất động sản, xem mẫu Hợp đồng môi giới bất động sản, trợ giúp bán hoặc mua bất động sản hoặc những yêu cầu khác thuộc quyền của Người dùng trên website.

Website của bên thứ ba

Website houze.vn có thể liên kết tới website của bên thứ ba hoặc các website vệ tinh trong hệ sinh thái của Houze Group như: blog.houze.vn, agent.houze.vn, invest.houze.vn,... nhằm mang lại những trải nghiệm đa dạng trong quá trình sử dụng Dịch vụ của Người dùng. Người dùng nên đánh giá những điều khoản áp dụng và chính sách bảo mật của website liên kết trước khi sử dụng hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào với website đó. Houze Group không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không xác nhận bất kỳ tính năng, nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu nào có sẵn từ website của bên thứ ba.

Quyền sở hữu trí tuệ

 • Điều khoản sử dụng cho phép Người dùng sử dụng các Dịch vụ của Houze Group cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.
 • Người dùng không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên website houze.vn và các website dẫn chiếu liên quan ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/trình duyệt web mà Người dùng sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các Dịch vụ, thông tin của Houze Group.
 • Tất cả các tài liệu bản quyền (bao gồm: Mã nguồn, dữ liệu, hình ảnh và những nội dung khác) chứa trong các Dịch vụ, bao gồm cả việc lựa chọn và sắp xếp các tài liệu được sở hữu bởi Houze Group hoặc được cấp phép bởi Houze Group để sử dụng trên website. Houze Group có thể rút lại sự cho phép Người dùng quyền truy cập và sử dụng website, và Chúng tôi có thể khóa và ngăn chặn sự truy cập của Người dùng trong quyền hạn của Chúng tôi mà không cần thông báo. Nếu Người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng, quyền truy cập và sử dụng website của Người dùng sẽ có thể tự động bị thu hồi.

Thương hiệu

Người dùng không được sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu của Houze Group mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Chúng tôi. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, nhãn hiệu, sản phẩm hoặc Dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên website không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó.

Hành vi nghiêm cấm

Người dùng chỉ có thể sử dụng các Dịch vụ của Houze Group cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với Điều khoản sử dụng. Người dùng đồng ý không sử dụng các Dịch vụ của Houze Group cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật nào.

Đóng góp của Thành viên

 • Các Dịch vụ của Houze Group có thể chứa bảng tin, các website cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (sau đây gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép Người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (sau đây gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của Houze Group.
 • Người dùng có thể gửi về những ý kiến, phản hồi, đánh giá, bình luận, hình ảnh hoặc những nội dung khác đến Houze Group. Tất cả thông tin mà Người dùng cung cấp phải tuân thủ theo Tiêu chuẩn nội dung. Người dùng sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho thông tin mà Người dùng đã cung cấp. Houze Group có thể nhưng không bắt buộc theo dõi, chỉnh sửa và loại bỏ, và không có trách nhiệm lưu trữ thông tin mà Người dùng cung cấp.
 • Bất kỳ thông tin nào Người dùng gửi đến các Dịch vụ của Houze Group sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của Houze Group, Người dùng cấp cho Houze Group quyền không thể thu hồi một cách đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi và hiển thị thông tin của Người dùng mà Người dùng cung cấp trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào trên toàn thế giới. Houze Group có thể nhưng không bắt buộc đăng tài tên của Người dùng cùng với bài thông tin mà Người dùng cung cấp. Bên cạnh đó, Người dùng cho phép Houze Group quyền vĩnh viễn không giới hạn để sử dụng, phân phối, công khai, loại bỏ, giữ lại, thêm, tiến trình, phân tích và thương mại hóa bằng bất kỳ cách nào kể cả trong hiện tại và trong tương lai, bất kỳ thông tin nào Người dùng cung cấp, trực tiếp hay gián tiếp tới Houze Group mà không có bất kỳ sự đồng ý, thông báo hay bồi thường nào cho Người dùng hoặc bên thứ ba bất kỳ.
 • Người dùng bảo đảm rằng Người dùng sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Houze Group (nếu có). Người dùng đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Houze Group không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của Người dùng. Houze Group không chịu bất kỳ trách nhiệm và cũng không đảm bảo cho bất kỳ thông tin nào mà Người dùng cung cấp được đăng tải bởi Người dùng hay bên thứ ba nào. Chúng tôi có thể không theo dõi hay biên tập lại những thông tin mà Người dùng cung cấp được đăng tải trên website và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những thông tin mà Người dùng cung cấp này. Bất kỳ việc sử dụng hay dựa vào bất kỳ thông tin mà Người dùng cung cấp hay những tài liệu Người dùng đăng tải trên website. Vì thế, nếu Người dùng có ý tưởng hay thông tin Người dùng muốn giữ bí mật hay không muốn người khác sử dụng, hoặc đó là chủ đề liên quan đến quyền lợi của bên thứ ba, Người dùng có thể bị vi phạm khi chia sẻ những thông tin đó, chúng tôi khuyến cáo không đăng tải nó lên bất kỳ diễn đàn nào, hay bất kỳ nơi nào trên website houze.vn.

Tiêu chuẩn nội dung

 • Tiêu chuẩn nội dung là tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của Người dùng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các quy định pháp luật.
 • Hãy thể hiện sự tôn trọng: Chúng tôi hoan nghênh những cuộc tranh luận mang tính xây dựng nhưng Chúng tôi sẽ không chấp nhận cho những ngôn ngữ không tôn trọng và xúc phạm cá nhân, tổ chức. Xin vui lòng tránh chủ đề gây tranh cãi như chính trị, chủng tộc, tôn giáo, và tình dục. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ nội dung gây tranh cãi phi chức năng.
 • Không Spam: Vui lòng không đăng tải bất kỳ quảng cáo, thư rác, hoặc những thư mời gọi....
 • Không có bài viết bất hợp pháp hoặc gây khó chịu. Bất kỳ nội dung có chứa tài liệu bất hợp pháp, có ý bôi nhọ, tục tĩu hoặc khiêu dâm sẽ bị xóa.
 • Không đăng tải công khai thông tin cá nhân hoặc thông tin liên lạc chưa được công bố của người khác. Điều này cũng bao gồm các thông tin liên lạc từ các quản trị cộng đồng và người kiểm duyệt.
 • Kiểm duyệt: Chúng tôi có quyền giám sát nội dung, xóa hoặc giữ lại nội dung tuỳ ý theo nguyên tắc hoạt động của Chúng tôi.
 • Theo đó, Houze Group không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc Houze Group không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi Thành viên / Người dùng trên các Dịch vụ của Houze Group.

Giám sát và Thi hành

 • Houze Group có quyền:
  • (i) loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của Thành viên theo đánh giá của Chúng tôi;
  • (ii) thực hiện các sửa đổi mà Chúng tôi cho là cần thiết đối với các đóng góp của Thành viên;
  • (iii) tiết lộ danh tính của Người dùng hoặc các thông tin khác về Người dùng theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
  • (iv) chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của Người dùng đến tất cả hay một phần của Dịch vụ bất kỳ hoặc không vì lý do gì.
 • Houze Group không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của Houze Group, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

Vi phạm bản quyền

Houze Group coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các quy định của pháp luật. Nếu Người dùng tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Houze Group vi phạm bản quyền của Người dùng, Người dùng có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các Dịch vụ của Houze Group bằng cách gửi thông báo cho Houze Group qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

Dựa vào thông tin cung cấp

 • Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của Houze Group được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Houze Group có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên website có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và Houze Group không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.
 • Thông tin được cung cấp trên Houze Group cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Houze Group; và Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin nào công bố trên Houze Group.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

 • Trong bất kỳ trường hợp nào, Houze Group sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng và/hoặc những Dịch vụ của Houze Group.
 • Người dùng hiểu rằng Houze Group không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các website sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Người dùng chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ Người dùng chống virus và các chương trình phá hoại.
 • Người dùng đồng ý bồi thường cho Houze Group và giữ cho Houze Group tránh khỏi những thiệt hại, mất mát và chi phí (bao gồm và không giới hạn, các khoản phí luật sư, chi phí khác) liên quan đến khiếu nại của bên thứ ba, chi phí và sự điều tra gây ra bởi (a) sự thất bại của Người dùng khi thực hiện thỏa thuận này, bao gồm không giới hạn nội dung thông tin mà Người dùng cung cấp của Người dùng vi phạm quyền lợi của bên thứ ba và những luật áp dụng, (b) bất kỳ thông tin mà Người dùng cung cấp hay thông tin Người dùng cung cấp cho Dịch vụ, và/hoặc (c) bất kỳ hoạt động mà Người dùng tham gia vào website houze.vn hay sử dụng Dịch vụ của Houze Group.

Chấm dứt hoạt động tài khoản

Người dùng có thể ngưng hoạt động tài khoản của mình bất cứ lúc nào. Sau khi ngưng hoạt động tài khoản của Người dùng, Người dùng sẽ không được phép truy cập vào Dịch vụ nữa. Nếu Người dùng muốn ngưng hoạt động tài khoản của mình, hãy đi đến phần cài đặt tài khoản (Account Settings) để liên hệ với Dịch vụ khách hàng. Houze Group có thể chấm dứt thỏa thuận này hoặc tài khoản của Người dùng bất kỳ lúc nào với việc thông báo hoặc không thông báo.

Giải quyết khiếu nại

 • Houze Group và Nhà cung cấp sẽ tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Thành viên – người tìm kiếm thông tin liên quan đến bất động sản đã đăng tải tại website houze.vn.
 • Khi phát sinh tranh chấp, Houze Group đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Thành viên vào chất lượng Dịch vụ của Houze Group và thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1: Thành viên tìm kiếm bất động sản gửi khiếu nại về thông tin bất động sản đã đăng tải của Nhà cung cấp qua email:support@houze.vn hoặc gọi đến hotline: 0819 004 114
  • Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Houze Group sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên - người tìm kiếm thông tin về bất động sản. Tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Houze Group sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Thành viên giải quyết khiếu nại đó.
  • Bước 3: Houze Group yêu cầu Thành viên và Nhà cung cấp phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến bất động sản đã đăng tải và các nội dung trao đổi giữa hai bên liên quan đến bất động sản.
  • Bước 4: Houze Group trong khả năng của mình có thể xem xét làm trọng tài phân xử các vấn đề liên quan đến các tranh chấp nếu một trong hai bên có yêu cầu.
  • Bước 5: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Houze Group thì Ban quản trị sẽ yêu cầu Thành viên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
 • Houze Group tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm kiếm thông tin bất động sản. Vì vậy, đề nghị các Thành viên cung cấp thông tin về bất động sản cần cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến bất động sản và hoạt động của Doanh nghiệp mình. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong việc cung cấp thông tin về bất động sản đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
 • Các bên bao gồm Nhà cung cấp, người tìm kiếm thông tin bất động sản có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề phát sinh. Đối với Nhà cung cấp cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho người tìm kiếm thông tin bất động sản. Đối với Houze Group sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm kiếm thông tin bất động sản và Nhà cung cấp nếu được người tìm kiếm thông tin bất động sản hoặc Nhà cung cấp (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
 • Nhà cung cấp, người tìm kiếm thông tin bất động sản sau khi đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị Houze Group. Trong trường hợp hai bên phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Nhà cung cấp: Houze Group sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Houze Group sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan mà Nhà cung cấp đã cung cấp thông tin đó cho Houze Group, đồng thời yêu cầu Nhà cung cấp bồi hoàn cho người tìm kiếm thông tin bất động sản thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với người tìm kiếm thông tin bất động sản.
 • Houze Group tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm kiếm thông tin bất động sản. Vì vậy, đề nghị các Thành viên cung cấp thông tin về bất động sản cần cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến bất động sản và hoạt động của Doanh nghiệp mình. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong việc cung cấp thông tin về bất động sản đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng này hai bên sẽ cùng bàn bạc, thỏa thuận giải quyết trên tinh thần hợp tác. Thời hạn thương lượng là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một bên nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp của bên kia. Nếu quá thời hạn thương lượng nêu tại khoản này mà hai bên không tự giải quyết được thì một trong các bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này, số lượng trọng tài viên là ba, địa điểm trọng tài là thành phố Hồ Chí Minh, luật áp dụng cho Điều khoản này là pháp luật Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt.

Điều khoản cuối cùng

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này được phán quyết bởi một tòa án hoặc trọng tài có thẩm quyền là bất hợp pháp, được yêu cầu bãi bỏ, hoặc không thể thực thi thì sẽ được sửa đổi để làm cho điều khoản đó có hiệu lực và hiệu quả đến mức tối đa có thể để thực hiện ý định của những điều khoản này.